Skip to main content

DOGTECH ONE

Godkänd som vargskyddsväst
Subventionerad av Länsstyrelsen

Dogtech ONE med Vargstål är godkänd som vargskyddsväst enligt Viltskadecenter (Nationellt centrum för kunskap hos vilt)

Följande länsstyrelser ger 50% i bidrag om man ansöker om bidrag för Dogtech ONE: Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland & Örebro. *

*) För att säkerställa att informationen ovan är aktuell ber vi er att kontakta er lokala Länsstyrelse.